Üyelerimizin-Müşterilerimizin twinswatches.com'a üyeliği, verdiği bilgilerin gizliliği, korunması ile ilgili işlemleri ve twinswatches.com'dan satışlara ilişkin diğer hususlarda aşağıdaki cari esaslar benimsenmiştir.

  • Sitemize girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre twinswatches.com ve/veya ilgili Kart Kuruluşlarınca sistem ve internet altyapısında alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşları'nca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı şifresi gibi bilgiler twinswatches.com tarafından görülmez ve kaydedilmez).
  • Müşterilerimizin Sitemize üyelik,ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler,özellikle kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internetkullanıcıları tarafından görüntülenemez.
  • Sitemizin diğer internet-web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir; Sitemizden reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri,gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan twinswatches.com sorumlu değildir.
  • Sitemizde yer alan her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda (twinswatches.com ile anlaşmasına göre üçüncü sahıslara ait olanlar hariç) tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları twinswatches.com'a aittir.
  • Kullanılmamış olsa dahi Müşterilerimizin özel istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dahil) mallar, niteliği itibariyle iadeye elverişli olmayan veya çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar (bilhassa ve yine tüketici tarafından kullanılmamış dahi olsa ambalajı açılmış veya hasar görmüş) ürünler iade alınmaz.
  • twinswatches.com üzerinden satın alınan ürünler için bu husustaki uygulama şartlarımız dahilinde para iadesi mümkün olan hallerde ürün iadesi twinswatches.com'a yapılmalıdır.
  • İade edilecek ürünler için fatura ibraz etmek zorunludur.
  • Sitemizden sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisine gönderim yapılmaktadır..
  • Sitemizden alışverişlerinizde her işlem sırasında göreceğiniz ilgili sipariş ön bilgilendirme formu - satış sözleşmesi de geçerli olacaktır.
  • Ek bilgi almak istediğiniz konularda Sitemizde belirtilen iletişim yolları ile twinswatches.com'a danışabilirsiniz.

Üyelerimiz, Turgay Anğun -Bluebox-TG’ye başvurarak kendisiyle ilgili;

Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Turgay Anğun -Bluebox-TG, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Talebe konu işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Turgay Anğun - twinswatches.com

Zuhuratbaba Mah. Akatlar Sok. No:21 Daire:13 İstanbul / Bakırköy

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. İnternet sitemizde yer alan Gizlilik Politikası'nı okuyabilirsiniz.